ละมุด

Beef Apple/Chicle tree/Naseberry/Sapodilla Plum
ชื่อวิทยาศาสตร์: Manilkara zapota (L.) P.Royen
วงศ์: Sapotaceae
beff apple2ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม แน่นทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา แตกกิ่งก้านเป็นชั้นรอบลำต้น ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีถึงรูปรีแกมรูปขอบขนาน รูปไข่แกมรูปรี หรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 2 – 5.5 เซนติเมตร ยาว 6 – 14.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบมีสีน้ำตาลอมเขียว
ดอก: ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกห้อยลง แต่ละดอกมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 6 – 7 กลีบ สีขาวนวล ออกดอกเดือนมิถุนายน กรกฎาคม
ผล: ติดผลในเดือนธันวาคม มกราคม ผลรูปไข่ปลายแหลม สีน้ำตาล เมื่อยังอ่อนมีน้ำยางสีขาว เนื้อแข็ง พอสุกมีเนื้อนุ่ม รสหวาน ไม่มียาง เมล็ดรูปรีแบน เปลือกแข็งสีดำ มี 2 – 6 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายชุ่มชื้น ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: หลังปลูก 4 – 5 ปีจึงเริ่มให้ผลครั้งแรก ถ้าเป็นต้นที่ได้จากการตอนกิ่ง จะให้ผลครั้งแรกภายใน 1 ปี ชาวมายานิยมนำไม้ละมุดมาสร้างบ้านเรือนหรือทำเครื่องดนตรี เปลือกต้นใช้เป็นสมุนไพรแก้ท้องเสีย