คาร์เนชั่น

Carnation/Clove Pink
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dianthus caryophyllus  L.
วงศ์:
Caryophyllaceae
ประเภท: : ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี
ลำต้น
: พุ่มสูง 60-90 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้าน
ใบ
: ใบรูปแถบเรียวยาว เส้นกลางใบเป็นร่องลึก ใบสีเขียวเข้มอมฟ้า โคนใบที่หุ้มข้อโป่งพองเล็กน้อย 
ดอก:
ดอกมีทั้งชนิดดอกเดี่ยว (Standard Type) ดอกขนาดใหญ่ มี 1 ดอกต่อกิ่ง และดอกช่อ (Spray Type) ดอกมีขนาดกลางและเล็ก มีหลายดอกต่อกิ่ง กลีบรองดอกสีเขียว รูปถ้วย ดอกซ้อนฟู ขนาด 3-9 เซนติเมตร ขอบกลีบหยักเป็นแฉก ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกานพลู มีสีขาว ชมพู เหลือง ส้ม แดง และขลิบขอบสีต่างๆ
ผล: เมล็ดขนาดใหญ่
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน อากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ไม้ประดับแปลง ดอกใช้แต่งกลิ่นเหล้าและไวน์ให้หอม จะออกดอกได้ดีในที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป
เกร็ดน่ารู้: ในสมัยกรีกโบราณนิยมใช้ดอกร้อยเป็นมาลัยสวมศีรษะให้นักกีฬา ชาวโรมันเชื่อว่าเป็นดอกไม้ของเทพเจ้าจูปิเตอร์ ส่วนชาวจีนเชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกคาร์เนชั่นทำให้คนมีความสุข จนได้รับฉายาว่า สมุนไพรลืมความทุกข์ และในสมัยโบราณเชื่อว่าจะบันดาลให้ทารกในครรภ์เป็นเพศชายได้ หญิงมีครรภ์จึงนิยมนำดอกมาประดับ จึงมีอีกชื่อว่า สมุนไพรให้กำเนิดบุตรชาย