หญ้าใบกลม*

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rotala rotundifolia (Roxb.) Koehne
วงศ์:
Lythraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 10-20 เซนติเมตร
ลำต้น
: ทอดนอนตามผิวดิน ออกรากตามข้อ ลำต้นกลมและเรียบเกลี้ยงสีม่วงแดง    
ใบ: รูปกลมถึงรูปหัวใจ ขนาดเล็ก สีเขียวเป็นมัน ไม่มีก้านใบ
ดอก
: ออกเป็นช่อยาว 2-5 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก รูปถ้วย ขนาดเล็ก มี 5 กลีบ สีชมพูม่วง แต่ละดอกมีใบขนาดเล็กรองรับ 1 ใบ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: รำไรถึงแดดจัด
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามที่ลุ่มชื้นแฉะ นาข้าวในที่ระดับสูง อากาศค่อนข้างเย็น
*หมายเหตุ ไม่มีชื่อไทย จึงตั้งชื่อใหม่ เพื่อให้เรียกและจดจำได้ง่าย