ระฆังเขียว

เบลส์ออฟไอร์แลนด์/ดอกกระดิ่ง/Bells of Ireland/Shell Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Moluccella laevis L.
วงศ์: Lamiaceae
ประเภท
: ไม้ดอกล้มลุก อายุสั้น
ลำต้น
: ทรงพุ่มตั้งตรง สูง 45-80 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ทั้งต้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ใบ: ใบรูปกลมออกแทรกตามลำต้น ขอบหยักซี่ฟัน มีขนนุ่มทั่วใบ ก้านใบยาว 
ดอก: ช่อดอกยาว 25-45 เซนติเมตร ใบประดับสีเขียว ออกรอบแกนชั้นละ 6-7 กลีบ รูประฆัง ขนาด 2-3 เซนติเมตร มีเส้นตาข่ายสีขาวทั่วกลีบ ดอกจริงรูปปากเปิดขนาดเล็ก สีขาวเรื่อ สีม่วงอ่อน ขนาดดอก 1-1.5 เซนติเมตร อยู่กลางใบประดับ
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินปลูกชุ่มชื้น ระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน-รำไร
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่มีแสง
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง ไม้ตัดดอก ดอกไม้แห้ง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะโมลุกกะในอินโดนีเซีย เอเชียตะวันตก ตุรกี ซีเรีย