ปืนนกไส้

กี่นกไส้/หญ้าก้นจ้ำ/Spanish Needle
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Bidens pilosa L.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 30-50 เซนติเมตร
ใบ: ประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่ถึงรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ใบกลางมีขนาดใหญ่กว่าใบด้านข้าง บางครั้งเชื่อมติดกันคล้ายใบเดี่ยว หยักเป็นสามแฉก ขอบใบจักฟันเลื่อย ยาว 5-12 เซนติเมตร
ดอก: ขนาด 0.8-1 เซนติเมตรกลีบดอกวงนอกสีขาว ดอกวงในสีเหลือง
ผล: แห้งสีดำ แผ่กางออก ปลายผลแยกเป็นสองแฉก สีเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทางและที่รกร้างทั่วไป เป็นวัชพืชในแปลงเพาะปลูกทั่วไป พบมากทางภาคเหนือถึงภาคกลาง เป็นสมุนไพร ต้น ต้มน้ำดื่มแก้ไอ ท้องร่วง จุกเสียด ปวดท้อง ใบ ใช้ห้ามเลือด รักษาแผลบวม แผลเรื้องรัง น้ำคั่นจากใบใช้หยอดหู แก้เจ็บหู ใบอ่อนคี้ยวหรือถูเหงือก แก้ปวดฟัน ฯลฯ