มะพูด

Yellow mangosteen
ชื่อวิทยาศาสตร์: Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz
วงศ์: Clusiaceae
yellow mangoteen1ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูง 5 – 9 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม แน่นทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเขียว มีรอยแตกตามยาว ทุกส่วนมีน้ำยางสีเหลือง
ใบ: เดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 9 – 12 เซนติเมตร ยาว 17 – 25 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนคล้ายรูปหัวใจ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4 กลีบ กลีบดอกสีขาว ออกดอกเดือนเมษายน พฤษภาคม
ผล: ติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน ผลสดทรงกลมหรือรูปไข่ เมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ดแข็งแบน 2 – 5 เมล็ด
ดิน: ดินเหนียวชุ่มชื้น มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: ครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกตามริมน้ำ ผลมีรสเปรี้ยวอมหวานกินเป็นผลไม้พื้นบ้าน หรือทำแยม