หน้าวัวใบดิจิตาตัม

หน้าวัวใบนิ้วมือ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium digitatum (Jacq.) Schott
วงศ์: Araceae
digitatum2ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: กลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ทอดเลื้อย
ใบ: ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 6 – 7 ใบ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 3 – 6 เซนติเมตร ยาว 15 – 30 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนาลู่ลง เห็นเส้นใบชัดเจน สีเขียวเหลือบเงิน ก้านใบรวมกลมยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาวประมาณ 3 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 6 – 7 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม สีเขียวอมแดงเรื่อ ปลีดอกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร สีม่วงแดง ห้อยโค้งลง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 20 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : ตัดยอดปักชำหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก