สัก/Teak

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tectona grandis L.f.
วงศ์: Lamiaceae (Labiatae)
ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ
ความสูง: สูงได้ถึง 40 เมตร
ลำต้น: ทรงพุ่มโปร่ง เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่แกมรูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 8 – 23 เซนติเมตร ยาว 15 – 45  เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบหนาเหมือนแผ่นหนัง มีขนสากสีน้ำตาลปกคลุม
ดอก: ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อขนาดใหญ่ ดอกย่อยจำนวนมากสีขาวนวล
มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกช่วงฤดูฝน
ผล: ทรงกลม มีเนื้อหุ้มเมล็ด เมื่อแก่มีสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
 ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ:  นอกจากนำมาใช้สร้างบ้านเรือนแล้ว บางตำราบันทึกว่า ชื่อ “สัก” มาจากคำว่า “สักกะ” หมายถึง พระอินทร์ หากปลูกไว้ทางทิศเหนือ จะช่วยเสริมบารมีให้ผู้อาศัย