ชาข่อย

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Acalypha siamensis Oliv. ex Gage
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 1 เมตร
ลำต้น: สีน้ำตาล พุ่มกว้าง 0.60 เมตร
ใบ: เดี่ยว รูปรี ปลายแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบบาง
ดอก: สีขาว ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 15-30 เซนติเมตร หรือ 16 ต้น/ตารางเมตร นิยมปลูกเป็นแนวรั้วหรือกำหนดขอบเขตหรือใช้เป็นไม้ในสวนประดิษฐ์ ปลูกในร่มใบจะสีเขียวและขนาดใหญ่กว่าอยู่กลางแจ้ง