หนาดคำน้อย*

Jersey Cudweedgnaphalium02
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gnaphalium affine D.Don.
วงศ์:
Asteraceae
ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 20-50 เซนติเมตร
ลำต้น
: ขึ้นเป็นกอ แตกกิ่งก้านที่โคนต้นไม่มาก แต่แตกกิ่งมากที่ส่วนบนของลำต้น ต้นและใบมีขนสีขาวปกคลุม         
ใบ: รูปแถบถึงรูปช้อน ยาว 2-8 เซนติเมตร ขอบใบงุ้มลงด้านล่าง ไม่มีก้านใบ  
ดอก
: ออกเป็นช่อแน่น มีช่อดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดเล็ก สีเหลืองสด ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ผล
: รูปขอบขนาน ขนาดเล็ก ปลายด้านหนึ่งมีขนเป็นพู่
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: แดดจัด 
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามริมทาง แปลงเพาะปลูก ที่ชื้นแฉะและอากาศเย็น เป็นวัชพืชที่สูง พบมากทางภาคเหนือ ระดับความสูง 900-2500 เมตร เป็นสมุนไพร แก้ไอ ขับเสมหะ ใบอ่อนทำให้สุกกินได้
*หมายเหตุ ไม่มีชื่อไทย จึงตั้งชื่อใหม่เพื่อให้เรียกและจดจำได้ง่าย