ถั่วผีเลื้อย

 Siratro
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Phaseolus atropurreus Moc. Et Sessa ex DC.
วงศ์: Papilionaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ลำต้น: เลื้อยพันยาว 1-2 เมตร
ใบ: ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่กลับปลายมนหรือป้าน ใต้ใบเหลือบสีขาว
ดอก: เป็นช่อยาว 10-20 เซนติเมตร เกิดเป็นคู่ๆ ดอกรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเป็นรูปถ้วยสีครีม กลีบดอก 5 กลีบ สีแดงดำหรือม่วงดำ ขนาด 2-2.5 เซนติเมตร
ผล: ฝักยาวตรง ปลายเรียวแหลม
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ลุ่มหรือแห้งริมทาง ทุ่งหญ้าทั่วไป ปลูกเพื่อปรับปรุงดิน เพราะพืชวงศ์ถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนในดินได้