ไผ่น้ำเต้า/Buddha’s Belly Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendland ‘Wami McClure’
วงศ์: Poaceae (Gramineae)
ประเภท: ไผ่ขนาดเล็ก อายุหลายปี
ความสูง: ไม่เกิน 5 เมตร
ทรงพุ่ม: แตกกอแน่น
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางลำ 5–6 เซนติเมตร ปล้องสั้น ยาว 5-20 เมตร ปล้องด้านล่างโป่งพองออกคล้ายน้ำเต้า เนื้อลำหนา
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบหรือรูปใบหอก กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-20 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านมาก กาบหุ้มลำต้นมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบยอดกาบรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกช่วงฤดูหนาว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ทุกประเภท
น้ำ: น้อย ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขัง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา เชื่อกันว่า ใครปลูกไผ่น้ำเต้าไว้หน้าบ้านจะเก็บเงินได้มากมาย