ไผ่สีสุก

Spiny Bamboo/Thorny Bamboo/Thorny Branch Bamboo ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa blumeana J.H.Schultes วงศ์: Poaceae (Gramineae) ประเภท: ไผ่อายุหลายปี ความสูง: สูงกว่า 10 เมตร ทรงพุ่ม: แตกกอ ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางลำ 5 – 15 เซนติเมตร ปล้องยาว 15 – 50 เซนติเมตร เนื้อลำหนา 1 – 3.5 เซนติเมตร ลำอ่อนมีนวลสีขาวปกคลุม ลำแก่สีเขียวหรือสีเขียวอมเหลือง โคนกอแตกกิ่งแน่น กิ่งย่อยลดรูปเป็นหนามแข็ง ใบ: ใบเดี่ยว รูปแถบแกมรูปใบหอกกว้าง 1 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 7 – 20 เซนติเมตร กาบหุ้มลำสีเหลือง สีเขียวอมเหลืองหรือเขียวอมส้ม รูปใบหอก […]

ไผ่น้ำเต้า/Buddha’s Belly Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendland ‘Wami McClure’ วงศ์: Poaceae (Gramineae) ประเภท: ไผ่ขนาดเล็ก อายุหลายปี ความสูง: ไม่เกิน 5 เมตร ทรงพุ่ม: แตกกอแน่น ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางลำ 5–6 เซนติเมตร ปล้องสั้น ยาว 5-20 เมตร ปล้องด้านล่างโป่งพองออกคล้ายน้ำเต้า เนื้อลำหนา ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบหรือรูปใบหอก กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-20 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านมาก กาบหุ้มลำต้นมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบยอดกาบรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกช่วงฤดูหนาว อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ทุกประเภท น้ำ: น้อย ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขัง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: […]