ไผ่สีสุก

ไผ่สีสุก
ไผ่สีสุก

Spiny Bamboo/Thorny Bamboo/Thorny Branch Bamboo
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa blumeana J.H.Schultes
วงศ์: Poaceae (Gramineae)
ประเภท: ไผ่อายุหลายปี
ความสูง: สูงกว่า 10 เมตร
ทรงพุ่ม: แตกกอ
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางลำ 5 – 15 เซนติเมตร ปล้องยาว 15 – 50 เซนติเมตร เนื้อลำหนา 1 – 3.5 เซนติเมตร ลำอ่อนมีนวลสีขาวปกคลุม ลำแก่สีเขียวหรือสีเขียวอมเหลือง โคนกอแตกกิ่งแน่น กิ่งย่อยลดรูปเป็นหนามแข็ง
ใบ: ใบเดี่ยว รูปแถบแกมรูปใบหอกกว้าง 1 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 7 – 20 เซนติเมตร กาบหุ้มลำสีเหลือง สีเขียวอมเหลืองหรือเขียวอมส้ม รูปใบหอก ขอบมีขนยาว
ดอก: ช่อดอกชูตั้งและห้อยลงเป็นกระจุกกลมก้านช่อดอก ดอกย่อยจำนวนมากเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกในฤดูหนาว
ผล: ผลแห้ง เมื่อแก่มีสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียว
น้ำ: น้อย ทนน้ำท่วมขัง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ : เชื่อกันว่าเป็นไผ่พื้นเมืองในแถบเกาะสุมาตรา และเกาะชวาถึงบอร์เนียว  หากปลูกไว้ในบ้านทางทิศตะวันออก ทุกคนในครอบครัวจะมีแต่ความสุขความเจริญ