ปาล์มจีน

ปาล์มเซี่ยงไฮ้/Chinese Fan Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 4 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าครึ่งใบ แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ปลายจักห้อยลู่ลม ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนาม
ช่อดอก:สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อแผ่กระจายยาว 80 เซนติเมตร
ผล: กลมรี ขนาด 2 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้ง