ปาล์มจีน

ปาล์มเซี่ยงไฮ้/Chinese Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 4 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าครึ่งใบ แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ปลายจักห้อยลู่ลม ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนาม ช่อดอก:สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อแผ่กระจายยาว 80 เซนติเมตร ผล: กลมรี ขนาด 2 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: […]