ไผ่สีสุก

Spiny Bamboo/Thorny Bamboo/Thorny Branch Bamboo ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa blumeana J.H.Schultes วงศ์: Poaceae (Gramineae) ประเภท: ไผ่อายุหลายปี ความสูง: สูงกว่า 10 เมตร ทรงพุ่ม: แตกกอ ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางลำ 5 – 15 เซนติเมตร ปล้องยาว 15 – 50 เซนติเมตร เนื้อลำหนา 1 – 3.5 เซนติเมตร ลำอ่อนมีนวลสีขาวปกคลุม ลำแก่สีเขียวหรือสีเขียวอมเหลือง โคนกอแตกกิ่งแน่น กิ่งย่อยลดรูปเป็นหนามแข็ง ใบ: ใบเดี่ยว รูปแถบแกมรูปใบหอกกว้าง 1 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 7 – 20 เซนติเมตร กาบหุ้มลำสีเหลือง สีเขียวอมเหลืองหรือเขียวอมส้ม รูปใบหอก […]