เข็มแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ascocentrum curvifolium (Lind.) Schltr.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: ตั้งตรง
ใบ: รูปขอบขนาน ออกเรียงสลับระนาบ แผ่นใบแข็งหนา พับขึ้นเป็นร่อง
ดอก: ออกเป็นช่อตั้งขึ้น 20-25 ดอก กลีบดอกสีส้มแดง สีแดงหรือสีเหลือง (หายาก) กลีบปากเล็กแคบ สีส้มแดง โคนสีเหลืองสด ปลายเส้าเกสรมีสีม่วงอมแดงเข้ม ดอกขนาด 1.5-2 เซนติเมตร ออกดอกเดือนมีนาคม– พฤษภาคม
ดิน
: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้ดอกเดือนมีนาคม– พฤษภาคม าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอ ปักชำ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ควรรดน้ำให้น้อยลงก่อนถึงฤดูออกดอกสัก 1-2 เดือน เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน ต้นออกดอกได้ดีแม้เลี้ยงในกรุงเทพฯ