ลูพิน

ระพิน/Lupin
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lupinus polyphyllus Lindl.
วงศ์: Papilionaceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุสั้น
ลำต้น
: พุ่มสูง 0.60-1.50 เมตร มีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยและต้นสูง
ใบ: ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อยรูปรี มี 8-17 ใบ ผิวใบและก้านใบมีขนสากมือ ใบสีเขียวสด
ดอก: ดอกออกเป็นช่อตั้ง ช่อยาว 30-60 เซนติเมตร ดอกรูปดอกถั่ว ขนาด 2-3 เซนติเมตร กลีบดอกมี 4 กลีบ ประกบกันคล้ายเล็บ มีสีขาว เหลือง ชมพู แดง ม่วง และฟ้า กลางดอกมีแถบสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย เป็นกรดเล็กน้อย
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด โดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่มืดสนิท
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในทางตะวันตกของอเมริกาเหนือ แคลิฟอร์เนียถึงบริติชโคลัมเบียของแคนาดา