เสี้ยวฟ่อม

ส้มเสี้ยวน้อย/ส้มเสี้ยวใบนาง
b.viridescens02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Bauhinia viridescenes Desv. var. viridescenes
วงศ์:
Fabaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 5-10 เมตร ยอดอ่อนเกลี้ยง กิ่งอ่อนหักพับรูปฟันปลา
ใบ: ค่อนข้างกลม ปลายเว้าลึก โคนเว้าตื้น คล้ายใบแฝดติดกัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะ ดอกย่อยสีขาวมี 5 กลีบซ้อนเหลื่อมกันเป็นรูปกลม ขนาดดอก 1-1.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
ผล: เป็นฝักแบน ผิวเรียบ เมื่อแก่แตกออก เมล็ดแบน มี 6-10 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: