เดลฟิเนียม

Delphinium/Candle Larkspur
ชื่อวิทยาศาสตร์: Delphinium Elatum Hybrids
วงศ์: Ranunculaceae
ประเภท:
ไม้ดอกอายุสั้น
ลำต้น
: พุ่มสูง 0.50-1.50 เมตร ลำต้นมีขน
ใบ: ใบรูปนิ้วมือ 5-7 แฉก แต่ละแฉกรูปรีแกมใบหอก ปลายแหลม ใบสีเขียวอ่อน
ดอก: ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 30-60 เซนติเมตร มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 5-7 เซนติเมตร กลีบดอกมีตั้งแต่ 5 กลีบขึ้นไป มีสีขาว ชมพู ม่วง และฟ้า โคนกลีบหนึ่งมีเดือยยาว ภายในมีต่อมน้ำหวาน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง หลีกเลี่ยงพื้นที่ลมแรง
การขยายพันธุ์
: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในตอนใต้และตอนกลางของยุโรป แถบเทือกเขาพีรีนีส ระหว่างฝรั่งเศสและสเปนถึงไซบีเรีย