หน้าวัวใบลูกผสมฮุกเคอรี 1

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium hybrid
วงศ์: Araceae
anthurium hy12ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลูกผสม A. hookeri
ลำต้น: หน้าวัวกอ ทรงพุ่มใหญ่กว่า 1 เมตร
ใบ: รูปไข่กลับกว้าง 30 – 50 เซนติเมตร ยาว 80 – 100 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่น แผ่นใบย่นตามแนวเส้นใบ สีเขียวเหลือบเงินใบอ่อนมีสีเขียวอมแดง ก้านใบเป็นเหลี่ยมแข็งหนา ด้านล่างมนโคนก้านสีม่วงแดงเรื่อ
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมและลู่ลง สีม่วงแดง ปลีดอกยาว 8 – 12 เซนติเมตร สีม่วงแดง ก้านช่อดอกกลม โคนก้านสีแดงเรื่อ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: มีถิ่นกำเนิดที่ บ้านก้ามปู กรุงเทพฯ แตกหน่อยาก