เดปกระเป๋า

 Ant Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dischidia vidalii Becc.
วงศ์: Apocyneceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก
ลำต้น: ลำต้นเล็ก ทุกส่วนมีขนสากปกคลุม
ใบ: ใบมี 2 แบบ คือ ใบเดี่ยว รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5 – 6 มิลลิเมตร ยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร แผ่นใบบาง และใบที่เปลี่ยนรูปเป็นถุงไต ขนาด 2.5 – 3 เซนติเมตร ผิวค่อนข้างขรุขระ ภายในมีรากกระจายทั่วและเป็นที่อาศัยของมด ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่สวยงามเช่นกัน
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกเล็ก ๆ มี 4 – 6 ดอก สีแดง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยเล็ก ๆ ปลายกลีบแยกออกเล็กน้อย ออกดอกตลอดปี
ผล: เป็นฝักคู่ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
วัสดุปลูก: โปร่ง ระบายน้ำดี เก็บความชื้นได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับและรากเฟินชายผ้าสีดา
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันถึงรำไร
ขยายพันธุ์
: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: มีถิ่นกำเนิดในฟิลิปปินส์ ปรับตัวให้เข้ากับอากาศร้อนได้ดี ถ้าเป็นพันธุ์ใบด่างควรปลูกในที่มีแสงแดดรำไร