หน้าวัวใบราดิแคนส์

หน้าวัวเลื้อยใบย่น
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium radicans K.Koch & Haage
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นเล็กเพียง 3 มิลลิเมตร ทอดเลื้อย
ใบ: ใบรูปหัวใจ กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 6 – 10 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ แผ่นใบหนาและมีร่องลึกตามแนวเส้นใบ ก้านใบกลม ยาว 3 – 4 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกสีแดง ปลีดอกสีเขียวอมแดงเรื่อ แต่มักไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : ตัดยอดปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงง่าย