หน้าวัวใบเจอร์แมนนิอาย

jermannii1
ชนิดใบแคบ ทรงพุ่มเล็ก

หน้าวัวใบเงินหนา หน้าวัวใบซูเปอร์โนวา
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium jermannii Engl.
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: เจริญเป็นกอ ทรงพุ่มแผ่กว้าง เมื่อโตเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 – 60 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปไข่กลับถึงรูปใบหอกกลับ กว้าง 8 – 18 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลมถึงมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวคล้ำ เห็นเส้นใบราง ๆ ก้านใบกลม มีสันด้านบน ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร มีทั้งพันธุ์ใบกว้างและใบแคบ
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 10 – 12 เซนติเมตร สีม่วงแดงคล้ำ ปลีดอกเรียวยาว 12 – 15 เซนติเมตร สีม่วงแดงคล้ำ ก้านช่อดอกกลม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับในอาคาร