ริบบิ้นดำ

ริบบิ้นดำ
ริบบิ้นดำ

Dragon’s Breath/Dragon’s Tongue/Narrow Leaf Hemigraphis
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemigraphis repanda (L.) Hallier f.
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้เลื้อย
ความสูง: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน
ลำต้น: คล้ายดาดตะกั่วและดาดทับทิม
ใบ: รูปใบหอกแกมรูปแถบกว้าง 7 – 8 มิลลิเมตร ยาว 3 – 7 เซนติเมตร ขอบใบหยักมนหรือหยักซี่ฟันห่าง ๆ แผ่นใบสีม่วงแดงเหลือบเทาเงิน ใต้ใบสีม่วงแดงจาง
ดอก: ขนาดเล็กสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว
ดิน:ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด:ครึ่งวันเช้าถึงร่มรำไร
น้ำ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: เพลี้ยแป้ง หากระบาดควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงทุกสัปดาห์
การใช้งานและอื่นๆ : หากปลูกในบริเวณแดดจัดต้องให้น้ำอย่างเพียงพอ