รองเท้านารีขาวสตูล

 รองเท้านารีกระบี่/รองเท้านารีดอกขาว/Snow-white Paphiopedilum
ชื่อวิทยาศาสตร์: Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้ดิน เจริญเติบโตทางด้านข้าง
ใบ: ใบรูปรี กว้าง 2.5 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 15 – 17 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียวเป็นลายตารางสลับสีเทา ใต้ใบมีจุดสีม่วงหนาแน่น
ดอก: ดอกเดี่ยว 1 ต้นมี 1 – 3 ดอก ก้านช่อดอกสีม่วงแดง มีขนสีขาวปกคลุม ยาว 15 – 17 เซนติเมตร ดอกค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 8 เซนติเมตร กลีบหนา หลังคากลีบดอกและกระเป๋าสีขาวบริสุทธิ์ มีจุดประเล็กๆ สีม่วงกระจายทั่วดอก โล่รูปไต สีขาวกึ่งกลางมีแต้มสีเหลืองสด ออกดอกเดือนเมษายน – สิงหาคม
ดิน: .ใบไม้ผุผสมอิฐมอญทุบ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอ ปักชำ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน