เขากวางอ่อน

ม้าลาย/เอื้องเขากวาง/เอื้องจะเข็บ/เอื้องม้าลายเสือ/Deer Antlered Phalaenopsis
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb.f.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้ดิน เจริญเติบโตทางยอด
ลำต้น: ลำต้นสั้น
ใบ: ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ออกเรียงสลับระนาบเดียว กว้าง 2 – 4 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร แผ่นใบหนาอวบน้ำ สีเขียวเป็นมัน
ดอก: ช่อดอกออกจากซอกใบ แต่ละช่อมี 5 – 8 ดอก แกนช่อดอกแบน มีใบประดับรูปสามเหลี่ยม ดอกบานขนาด 3 – 4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีแต้มและปื้นสีน้ำตาลแดง กลีบเป็นมัน กลีบปากสีขาวอมเหลืองอ่อน ปลายกลีบแผ่กางออกเป็นรูปสามเหลี่ยม ออกดอกเดือนตุลาคม – มีนาคม
ดิน: มัดต้นรวมกับสแฟกนั่มมอสส์แล้วยึดกับต้นไม้ ขอนไม้ หรือกระดานไม้ หรือปลูกด้วยสแฟกนั่มมอสส์ในกระถางแขวน
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน หรือติดประดับต้นไม้ ขอนไม้ หรือกระดานไม้ คำระบุชนิด cornucervi แปลว่า แกนช่อดอกที่แบนดูคล้ายเขากวาง