ดาดตะกั่ว

ดาดตะกั่ว
ดาดตะกั่ว

Red Frame Ivy/Red Ivy
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้เลื้อย
ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร
ลำต้น: สีเขียวเทาทอดเลื้อยไปตามผิวดิน มีขนสากปกคลุมรากแตกตามข้อ ยอดชูตั้ง
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปหัวใจกว้าง 2.5 – 5 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักสีเขียวปนม่วงเหลือบเทาเงิน ใต้ใบสีม่วงแดง
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ขนาดเล็กสีขาว
ผล: ฝัก เมื่อแก่จะแตกออก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวันถึงครึ่งวันเช้า
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือยอด
การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าปลูกในที่แฉะจะเน่าง่าย ถ้าได้รับแสงน้อยไป ต้นจะยืดยาว สีไม่สวย หากได้รับแสงแดดมาก แต่ได้รับน้ำไม่เพียงพอ ใบจะมีขนาดเล็กและหยาบกร้าน ไม่สวยงาม