แพรเซี่ยงไฮ้

แพรเซี่ยงไฮ้
แพรเซี่ยงไฮ้

Eleven O’ Clock/Japanese Rose/Moss Rose/Sun Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Portulaca grandiflora & hybrid
วงศ์: Portulacaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยอวบน้ำ อายุหลายปี
ความสูง: 10 – 30 เซนติเมตร
ลำต้นลำต้นกลมทุกส่วนอวบน้ำ
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบต้น รูปทรงกระบอกขนาดเล็ก ยาว 1 – 1.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลมสีเขียวสดเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือยอด ช่อละ 3 – 6 ดอก กลีบดอกชั้นเดียวหรือซ้อน ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 4 เซนติเมตร มีหลายพันธุ์ทั้งสีขาว ชมพู แดง ม่วง ส้มเหลือง และสองสีในดอกเดียวกัน เช่น ชมพูขลิบขาว  
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: เพลี้ยแป้งและโรครากเน่า เนื่องจากดินแฉะเกินไป
การใช้งานและอื่นๆ: หมั่นตัดแต่งทรงพุ่มอยู่เสมอ เมื่อต้นยืดยาวและให้ดอกน้อยลง แล้วนำกิ่งไปปักชำ