พระจันทร์ทรงกลด

กาซาเนีย/Gazania/Treasure Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gazania rigens (L.) Gaertn. และลูกผสม
วงศ์:
Asteraceae
ประเภท: : ไม้ดอก อายุหลายปี
ลำต้น: พุ่มสูง 15-30 เซนติเมตร ลำต้นแตกกอ
ใบ
: ใบรูปขอบขนานถึงรูปช้อน ขอบเรียบหรือหยักเว้าลึกแบบขนนก แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม หลังใบสีขาว-เงิน
ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ก้านดอกยาว 15-20 เซนติเมตร ขนาดดอก 5-10 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปรี สีเหลือง ส้ม ชมพู แดง และบรอนซ์ โคนกลีบมักมีแถบสีน้ำตาลแดงเรียงเป็นวง กลีบดอกวงในรูปหลอด สีเหลือง

  
  
ผล
: เมล็ดขนาดใหญ่
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน ถ้าอากาศเย็นดอกจะมีสีสด ทนร้อน ทนแล้ง และทนโรค
น้ำ: ต้องการน้ำน้อย-ปานกลาง ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป จะทำให้ต้นเน่ากลางกอ
การขยายพันธุ์
: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ วางภาชนะเพาะในที่มืด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ ชื่อพระจันทร์ทรงกลด ตั้งโดย ดร.ปรีดี เอกะวิภาต ซึ่งเหมาะกับสีสันของไม้ดอกชนิดนี้มาก กาซาเนียมีอายุการบานนาน เนื่องจากดอกมีกลไกการบานและหุบตามความเข้มของแสง คือ ถ้าแดดจัดกลีบดอกจะคลี่บานออกช้าๆ แต่ถ้าอากาศครึ้มแสงน้อย ดอกจะไม่บาน