ผักกาดภูหิน

 Corn Sowthistle, Field Sow Thistle
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Sonchusarvensis L.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 50-100 เซนติเมตร
ลำต้น: ขึ้นเป็นกอ ลำต้นส่วนบนแตกกิ่งก้าน ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว
ใบ: ส่วนใหญ่เกิดรอบๆ โคนต้น รูปใบหอกกลับแกมขอบขนาน ยาว 8-20 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบหยักซี่ฟันและเป็นติ่งแหลม สีเขียวเทา ผิวใบมีนวล
ดอก: ช่อดอกเกิดที่ยอดหลายช่อ แต่ละดอกเป็นช่อกระจุก ดอกวงนอกสีเหลืองสด มีใบประดับรอบช่อดอก 2-3 ชั้น มีขน ออกดอกในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน เมื่อติดเมล็ดจะมีขนขาวฟูนุ่มจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทาง คูน้ำ และที่ลาดไหล่เขาทางภาคเหนือ ในต่างประเทศใช้เป็นสมุนไพรและสารกำจัดวัชพืช ชื่อ “ผักกาดภูหิน” เรียกตามสถานที่ที่พบ (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์) พืชสกุลนี้มีอีกต้นหนึ่งชื่อ ผักกาดหอม (S.asper) คนละชนิดกับที่กินกันทั่วไป