พริกฝรั่ง

พริกฝรั่ง
พริกฝรั่ง

Bloodberry/Coral Berry
Bloodberry002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Rivina humilis L.
วงศ์: Phytolaccaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 30-90 เซนติเมตร
ลำต้น: สีเขียว เล็กเรียว
ใบ: รูปใบรีแกมใบหอก ปลายเรียวแหลม ยาว 2-5 เซนติเมตร
ดอก: เป็นช่อยาวที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวถึงชมพูอ่อน
ผล: กลม มีเนื้อนุ่ม เมื่อสุกสีแดงสด ผิวเป็นมัน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: รำไร-ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามที่รกร้าง ในสวนที่ชุ่มชื้น ปลูกเป็นไม้ประดับ สารสกัดจากต้นมีฤทธิ์ต้านไวรัส รากเป็นพิษและมีสารยับยั้งการงอกของพืชอื่น ผลให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า ชื่อพริกฝรั่งอาจมาจากใบที่ดูหมือนพริกขี้หนู