ว่านนกคุ้ม

ว่านนกคุ้ม
ว่านนกคุ้ม

เปราะป่า/เปราะใหญ่/ว่านถอนโมกขศักดิ์/ว่านนกคุ้มตัวเมีย/ว่านเสือสามทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Kaempferia elegans (Wall.) Baker
วงศ์: Zingiberaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: พุ่มสูง 20 – 25 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้ากลม อวบน้ำ ทอดเลื้อย
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปใบหอก ขนาดประมาณ 20 เซนติเมตร ปลายใบมนเป็นติ่งแหลม โคนใบมน สีเขียว มีลายประสีเทาสลับเขียวเข้มกระจายทั่ว ก้านใบยาว
ดอก: ช่อดอกแทงจากกึ่งกลางลำต้น ดอกสีม่วงอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: พักตัวในฤดูหนาว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกหัว
การใช้งานและอื่นๆ : หากปลูกในที่แห้งหรือแสงแดดจัดจะทำให้ใบไหม้และเล็กลง นำหัวมาดองเหล้ารับประทานเพื่อบำรุงกำลัง เชื่อว่า หากใครปลูกไว้จะช่วยป้องกันไฟและคุ้มภัยได้