ฝาดแดง

ตำเสาทะเล/Terentum Merah
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lumnitzera littorea Voigt.
วงศ์: Combretaceae
ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร
ลำต้น: โคนต้นมีรากหายใจรูปหัวเข่า เปลือกนอกสีน้ำตาลดำ มีรอยแตก กิ่งอ่อนสีแดงเรื่อหรือเทา
ใบ: ใบเดี่ยว รูปไข่กลีบแคบ ออกเรียงเวียนสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ปลายใบกลม โคนใบสอบแคบ ไม่มีก้านใบ
ดอก: สีแดง ออกเป็นช่อสั้น ๆ ที่ปลายยอด กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อพองออก ปลายกลีบแยกเป็นแฉกรูปไข่กว้าง 5 แฉก ยาว 1 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 4.5 มิลลิเมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม
ผล: เกลี้ยง กว้าง 4 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-15 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หรือแยกกอ

merah3
ลักษณะดอก