ไก่ฟ้าพญาลอ

กระเช้าสีดา/ว่านไก่ฟ้าพญาแล/ว่านดอกไก่/Peligan Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aristolochia ringens Vahl
วงศ์: Aristolochiaceae
ประเภท: ไม้เลื้อย อายุหลายปี
ลำต้น: มีขนสั้นปกคลุม
ใบ: เดี่ยว รูปหัวใจ ปลายใบมนถึงแหลม โคนใบเว้าลึก ก้านใบสั้น มีหูใบคล้ายใบขนาดเล็กอยู่ตามข้อ
ดอก: ออกตามซอกใบ ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ดูคล้ายนก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายตัวเอส (S) สีเขียวอ่อน และมีลายตาข่ายสีม่วงแดง ปลายกลีบยื่นยาว สีม่วงแดง มีกลิ่นแรง
ผล: รูปทรงกระบอก มีเหลี่ยม เมื่อแก่แตกออกเป็นรูปกระเช้า ภายในมีเมล็ดแบนรูปหัวใจ มีปีก
ดิน: ดินร่วน
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: มักมีหนอนผีเสื้อคอยกัดกินใบอยู่เสมอ ต้องหมั่นตกแต่ง
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ควรทำซุ้มไม้ให้เลื้อยพันและตัดแต่งทรงพุ่มอยู่เสมอ เป็นว่านทางเสน่ห์ เมตตามหานิยม หากปลูกไว้ตามบ้านจะทำให้มีผู้นิยมชมชอบ หากนำหัวพกติดตัวจะทำมาค้าขึ้น กล่าวกันว่าถ้าเก็บดอกแห้งมาบดให้ละเอียดผสมกับสีผึ้งทาปาก เป็นเมตตามหานิยมยิ่ง