ใบต่อก้าน

Creeping Bindweed/Dwarf Morning Glory
evolvulus002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Evolvulus alsinoides (L.) L. var. alsinoides
วงศ์: Convolvulaceae
ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช
ลำต้น: ตั้งตรงหรือทอดเอนกึ่งพาดเลื้อย ลำต้นเรียวเล็ก ยาว 10-40 เซนติเมตร มีขนยาวปกคลุมทั่วไป ช่วงระหว่างข้อยาว  
ใบ
: รูปหอกหรือรูปรีแกมขอบขนาน บาว 0.5-2 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงมน ขอบเรียบ ก้านใบสั้นถึงไม่มี
ดอก: เดี่ยวหรือเป็นช่อ 2-3 ดอก ก้านช่อยาว 1.5-3 เซนติเมตร ดอกเล็ก สีม่วงถึงฟ้าอมม่วง เส้นแฉกสีขาวหรือสีจาง เกสรเพศผู้สีขาว ออกดอกเดือนกันยายน-เมษายน
ผล: กลมแป้น เมื่อแก่แห้งและแตก 4 พู
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทราย
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามพื้นที่โล่งและแห้งบนภูเขา ป่าผลัดใบ ริมถนน บางครั้งพบตามชายฝั่งทะเล ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เป็นสุมนไพร ทั้งต้นเป็นยามขมเจริญอาหาร ยาบำรุง แก้ไข้ แก้อักเสบ ขับน้ำเหลืองเสีย ขับพยาธิ แก้อาหารเฉื่อยชาหรือน้ำคั้นผสมกับน้ำมันใช้ปลูกผม ใบ มวนเป็นบุหรี่ สูบแก้โรคหืดและหลอดลมอักเสบ