หญ้าแขม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phragmites karka (Retz.)Trin. Ex Steud.
วงศ์:
Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า
ความสูง: 3-4 เมตร
ใบ
: เรียงสลับ รูปขอบขนาน ยาว 30-100 เซนติเมตร กว้าง 1-3 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนเป็นกาบหุ้มข้อ แผ่นใบหยาบ ดอก: ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ สีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน ยาวประมาณ 50 ซม. ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ก้านดอกย่อยมีขนยาวปกคลุม ทำให้ช่อดอกฟูฟ่อง ดูนุ่มนวล ออกดอกเดือนธันวาคม-มิถุนายน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: พบในพื้นที่ชื้นแฉะ ริมน้ำที่เปิดโล่ง มักขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่กระจายเป็นทุ่งกว้าง พบมากในภาคเหนือและกลาง