ดัสตี้มิลเลอร์

ดัสตี้มิลเลอร์
ดัสตี้มิลเลอร์

Dusty Miller
ชื่อวิทยาศาสตร์: Senecio cineraria DC. ‘Dusty Miller’
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 40 – 60 เซนติเมตร
ลำต้น: ทุกส่วนมีขนสีขาวปกคลุม แตกกิ่งก้านจากโคนต้นเป็นพุ่มแน่น
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปใบหอกถึงรูปไข่ กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร สีเขียวเทา ขอบใบหยักซี่ฟันหรือหยักลึกแบบขนนก
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด สีเหลือง
ผล: ผลแห้ง ปลายผลมีแพปพัส (pappus) ช่วยกระจายพันธุ์
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน ถ้าได้รับแสงแดดมากใบจะมีสีเทาเงินมากขึ้น
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ชอบอากาศเย็น ปลูกในไทยมักไม่ออกดอก นิยมปลูกลงแปลงเพราะใบสีสวยตัดกับสีเขียวของสนามหญ้า