หน้าวัวใบวิลล์ฟอร์ดิอาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium willfordii Croat
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: หน้าวัวกอ ทรงพุ่มสูง เมื่อโตเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 – 70 เซนติเมตร
ใบ: รูปใบหอกกลับถึงรูปใบหอกกลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 10 – 15 เซนติเมตร ยาว 18 – 60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวคล้ำ มีรอยย่นตามแนวเส้นใบเล็กน้อย ใต้ใบมีสีแดงเรื่อ ก้านใบเป็นเหลี่ยม ยาว 2 – 4.5 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกกว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2.3 – 4 เซนติเมตร สีเขียวอมม่วงเรื่อ ปลีดอกสีม่วงแดง ก้านช่อดอกยาวเพียง 3 – 4 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อและติดเมล็ดยาก ชื่อระบุชนิด willfordii ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ Jack Willford ผู้เก็บตัวอย่างพืชชนิดนี้ได้เป็นคนแรก