เศรษฐีเรือนใน

เศรษฐีเรือนใน
เศรษฐีเรือนใน

Spider Ivy/Spider Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq. ‘Vittatum’
วงศ์:Asparagaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 25 – 30 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นเหง้าสั้นๆ มีรากสะสมอาหารเป็นตุ้มสีขาวอวบน้ำ
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบยาวแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1 – 2เซนติเมตร ยาว 15 – 28 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีแถบด่างสีขาวครีมกลางใบ
ดอก:ออกเป็นช่อกระจะ ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว สามารถเจริญเป็นไหลและเติบโตต่อไปได้
ผล: ไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน:ดินร่วนปนทราย
แสงแดด:ครึ่งวันเช้าถึงรำไร
น้ำ:ปานกลาง
ขยายพันธุ์:แยกกอและปักชำไหล
การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าอากาศแห้งปลายใบจะไหม้ ควรรดน้ำเป็นละอองฝอยบ่อยๆ