ลิ้นมังกรฮูมิฟลอรา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria humiflora D.J.Richards
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 30 – 50 เซนติเมตร
humiflora2ใบ: แบน ออกเวียนสลับ กว้าง 4 – 6 เซนติเมตรยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบแข็ง สีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา ขอบใบเป็นคลื่นขลิบสีน้ำตาลแดง
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกที่โคนต้น
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: ชื่อระบุชนิด humiflora หมายถึงช่อดอกที่ผลิจากพื้นดิน เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง