ลิ้นมังกรฮูมิฟลอรา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria humiflora D.J.Richards วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: แบน ออกเวียนสลับ กว้าง 4 – 6 เซนติเมตรยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบแข็ง สีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา ขอบใบเป็นคลื่นขลิบสีน้ำตาลแดง ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกที่โคนต้น อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: ปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: ชื่อระบุชนิด humiflora หมายถึงช่อดอกที่ผลิจากพื้นดิน เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง