หญ้าหางหมาจิ้งจอก

Knotroot Foxtail/Slender Pigeongrass
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Setaria geniculate (Lam.) Beauv.
วงศ์:
Poaceae
ประเภท:
ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า
ความสูง:
50-150 เซนติเมตร
ลำต้น: แตกกิ่งก้านที่โคนต้น ออกรากตามข้อที่แตะผิวดิน
ใบ: รูปแถบแคบยาว 10-20 ซม. ปลายแหลม โคนเป็นกาบหุ้มรอบข้อ บริเวณข้อและกาบใบสีม่วงแดง
ดอก: ก้านช่อดอกยาว ผอมบาง แต่เหนียว ช่อดอกอยู่ที่ส่วนปลายเป็นแท่งกระบอก 2-4 ซม.มีขนบางๆ สีแดง รอบๆ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ดอกย่อยมีก้านสั้นๆ ติดกับแกนช่อดอก ขนาดเล็กมาก
ผล: รูปไข่ ปลายแหลม อยู่ติดกันเป็นกระจุกรอบๆ แกนช่อดอก ผลแห้งร่วงง่าย
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบในที่แห้งและชื้นแฉะ ขึ้นตามนาข้าว แปลงเพาะปลูกและริมทาง พบมากในภาคเหนือถึงภาคกลาง