เอื้องนิ่มดอกเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eria Bractescens  Lindl.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: เป็นลำอวบ รูปรี มักแบนเล็กน้อย ผิวมีร่องตื้นตามยาว ขึ้นเบียดกันแน่นเป็นกลุ่ม
ใบ: รูปรี แผ่นใบหนาเหนียว แต่ไม่แข็ง มี 1-2 ใบที่ยอด    
ดอก
: ออกเป็นช่อ 6-8 ดอกใกล้ยอด ช่อดอกโปร่ง กลีบดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงผายออก และมีขนาดใหญ่กว่ากลีบดอก โคนกลีบปากกระดกขึ้นทั้งสองข้าง สีน้ำตาลแดง ปลายแผ่เป็นแผ่นและงอนออก ขอบย้วยเล็กน้อย กลางกลีบปากมีสันตามยาว ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ลักษณะต้นคล้ายเอื้องนิ่ม Eria amica  ต่างกันที่สีและกลีบปาก