มะเขือพวง

จะเคาะค่ะ/ตะโกงลาโน/ปอลอ/มะเขือละคร/มะแคว้งกูลัว/มะแว้ง/มะแว้งช้าง/รับจงกลม/หมากแค้ง/Devil’s Fig/Pea Aubergine/Prickly Nightshade/Turkey Berry  
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Solanum torvum Sw. 
วงศ์: S0lanaceae
ประเภท
: ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลาง อายุยืน 3-4 ปี
ลำต้น
: พุ่มสูง 1-3 เมตร มีทั้งชนิดที่ลำต้นมีหนามและไม่มีหนาม
ใบ: ใบรูปหยักเว้าเป็นพู มีขน  
ดอก
: ดอกออกเป็นช่อ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 กลีบ สีขาว
ผล: ผลรูปกลม ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีเหลืองอมส้ม ออกดอกและผลตลอดปี 
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดตลอดวัน ทนแล้งได้ดี
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด 
การใช้งานและอื่นๆ
: ปลูกเป็นผักสวนครัว เก็บผลอ่อนที่เมล็ดยังไม่แข็งเป็นสีน้ำตาลมาบริโภคได้ตลอดปี หลังเก็บผลแล้วควรตัดแต่งกิ่งบ้าง และให้ปุ๋ยคอกปีละ 2 ครั้ง มะเขือพวงบริโภคได้ทั้งผลสดใส่ในน้ำพริกกะปิ แกงเขียวหวาน ไม่ก็ลวกหรือเผาจิ้มน้ำพริก รสขมเล็กน้อย ช่วยให้เจริญอาหาร มีธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัสในปริมาณสูง และเหล็กอีกเล็กน้อย ช่วยย่อยอาหาร เลือดหมุนเวียนดี ปลูกง่าย ไม่ค่อยมีปัญหาโรคแมลง แต่มีไส้เดือนฝอยรากปมรบกวนบ้าง