หญ้าคมบาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carex baccans Nees
วงศ์: Cyperaceae
ประเภท:
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า
ความสูง: 1-1.5 เมตร
ลำต้น: เป็นเหง้าใต้ดิน ลำต้นตัดขวางเป็นสามเหลี่ยม
ใบ: ออกเวียนสลับ รูปแถบแคบ กว้าง 1-3 ซม. ยาวได้ถึง 1 เมตร ปลายเรียวแหลม โคนเป็นกาบหุ้มต้น สีน้ำตาลแดงปนเขียวขอบใบคม
ดอก: ช่อดอกยาว 5-25 เซนติเมตร มีช่อย่อย 5-20 ช่อ ดอกย่อยที่ปลายช่อเป็นดอกเพศเมีย สีเขียวปนม่วง
ผล: ค่อนข้างกลม เป็นสันมน ปลายแหลม เมื่อแก่มีสีแดง-ม่วงดำ เรียงตัวกันแน่นเป็นแถวติดก้านช่อ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามทุ่งหญ้า ชายป่า ที่เปิดโล่งที่ระดับค่อนข้างสูง พบมากทางภาคเหนือ
Note: Cyperaceae คือพืชวงศ์กก มีลักษณะคล้ายหญ้า แต่ต่างกันที่ลำต้นของพวกกกจะเป็นสันสามเหลี่ยม เมื่อตัดลำต้นตามขวางจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม มีเส้นใยเหนียว ใช้จักสานได้