พีทูเนีย/Petunia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petunia x hybrida hort. Vilm. – Andr.
วงศ์ : Solanaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง 30 – 45 เซนติเมตร
ลำต้น : แตกกอ ใบและกิ่งก้านมีขนนุ่ม มีทั้งชนิดพุ่มและชนิดเลื้อย
ใบ : ใบรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบมน ใบสีเขียวสด ก้านใบสั้น
ดอก : ออกที่ซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3-8 เซนติเมตร มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกชั้นเดียวรูปแตร ปลายแผ่บาน ขอบกลีบเรียบหรือเป็นคลื่น มีสีขาว ชมพู เหลือง ส้ม ม่วง น้ำเงิน แดง และสองสีในดอกเดียวกัน มีหลายพันธุ์ ออกดอกได้นาน 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแล
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี
แสงแดด : จัด
สภาพแวดล้อม : ทนแล้ง ไม่ทนแฉะ
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่ที่อากาศถ่ายเทดี เมล็ดจะงอกใน 10- 25 วัน ย้ายปลูกเมื่อต้นกล้ามีใบจริง 1-2 คู่ หลังเพาะ 3-4 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ : ควรเด็ดยอดหลังย้ายกล้า 15 วัน ช่วงที่ออกดอกควรรดน้ำที่โคนต้น เพื่อไม่ให้ดอกช้ำและร่วงง่าย เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ตั้งหรือแขวนประดับ และปลูกลงแปลงเพื่อจัดสวน