ดาวลดา

ดาวลดา
ดาวลดา

ไดโนซอรัส/ไดโนเสาร์/ตีนไดโนเสาร์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Passiflora trifasciata Lem.
วงศ์: Passifloraceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก
ลำต้น: ยอดเลื้อยได้ไกล 1 – 3 เมตร เถาเป็นเหลี่ยม
ใบ: ใบออกสลับ รูปนิ้วมือ กว้าง 3 – 10 เซนติเมตร ยาว 4 – 11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบสีเขียวอมม่วง มีแถบสีขาวแกมสีเขียวเหลือง ม่วงแดง หรือชมพูอมม่วงตามแนวเส้นกลางใบ หลังใบสีม่วงแดงเข้ม ขอบใบเว้าเป็น 3 แฉก
ดอก: ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ ดอกทรงกลม มีกลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ รูปขอบขนาน มีรยางค์ชั้นนอกเป็นเส้นสีขาวยาว 1 เซนติเมตร รยางค์ชั้นในเป็นเส้นสีขาวยาว 2 – 4 มิลลิเมตร ออกดอกเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม
ผล: ผลสดมีเนื้อ รูปรีถึงกลม
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: รำไรถึงแสงแดดจัด
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: *คำระบุชนิด trifasciata หมายถึง มีสามแฉก สื่อถึงลักษณะใบที่หยักเว้าเป็น 3 แฉก