หญ้าโขมง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Saccharum procerum Roxb.
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า
ความสูง: 3-4 เมตร
ลำต้น: ขึ้นเป็นกอใหญ่แน่น
ใบ: แคบยาว ปลายเรียวแหลม
ดอก: ช่อดอกใหญ่ทรงกระบอกกลม ปลายเรียว ยาว 30-50 ซม. เมื่อแก่มีขนสีขาวเงินหรือขาวอมน้ำตาลอ่อน ฟูนุ่ม ช่อดอกเริ่มแก่ตั้งแต่ปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทางตามเนินเขาที่สูง หรือตามทุ่งที่รกร้าง พบมากในภาคเหนือลงมาถึงภาคตะวันออก ต่างกับ “เลา” ที่ช่อดอกมีสีคล้ำกว่า